Veelgestelde vragen

Wanneer krijg ik mijn jaaroverzicht van mijn geld op de AOV rekening?

Indien je op 1 januari van het relevante belastingjaar geld had staan op  de zakelijke beheerrekening van Stichting AOV voor Vakmensen ontvang je een jaaroverzicht dat je kan gebruiken voor de aangifte inkomensbelasting (vermogensrendementsheffing). Je ontvangt dit jaaroverzicht zo snel mogelijk nadat de accountants van de Stichting de eindcontrole hebben gedaan (verwacht, eind eerste kwartaal van het jaar).

Wat is het verschil tussen mijn saldo en mijn buffer?

Als je inlogt in de portal dan kom je via het menu-item “Mijn Buffer” op een pagina met je buffer overzicht. Dit is een voorbeeld :

Saldo status: Er staat hier meer geld op de schenkrekening (banksaldo) dan noodzakelijk is (reservering schenkbuffer = vereiste schenkbuffer). Van het banksaldo is dus een deel gereserveerd voor de schenkingen.

Schenkbuffer status: Het voor schenkingen beschikbare geld (huidige schenkbuffer) is lager dan de maximale schenkbuffer.

In onderstaand voorbeeld is er een saldotekort:

Saldo status: het banksaldo is lager dan de vereiste schenkbuffer (reservering schenkbuffer) er is dus een saldotekort.

Schenkbuffer status: Hier staat weer het bedrag dat beschikbaar is voor schenkingen (huidige schenkbuffer) en de maximale buffer.

Dus in het kort:

Banksaldo = Hoeveelheid geld dat op je schenkrekening staat.
Reservering schenkbuffer = Hoeveelheid geld dat er op je rekening zou moeten staan gezien de afspraken van de schenkkring.

Huidige schenkbuffer = Hoeveelheid geld dat op je schenkrekening staat dat gereserveerd is voor schenkingen.
Maximale schenkbuffer = 12 x 4,5% x je dekking.

Hoe weet ik hoeveel geld ik heb gespaard?

Door in te loggen in de portal kan je via het menu item “Mijn buffer” zien wat je saldo is op de zakelijke beheerrekening. Daar vind je ook de hoogte van je buffer terug (die hoger of lager kan zijn dan je saldo). Het is natuurlijk de bedoeling dat je saldo minimaal gelijk is aan de vereiste buffer. Heb je een saldotekort dan zie je dat hier ook terug.

Rekeningnummer online storting

Bij een online betaling gaat het geld niet rechtstreeks naar de rekening van de begunstigde (Stichting AOV voor Vakmensen) maar naar een tussenrekening van de Payment Server Provider (Mollie). Het klopt dus dat het rekeningnummer van je eerste storting van je maandbedrag anders is dan het rekeningnummer dat je dient te gebruiken als je zelf rechtstreeks geld stort (zie ook “Wat is het rekeningnummer van de Stichting?”).

Wat is arbeidsongeschiktheid?

AOV Fonds Kunst en Cultuur hanteert formeel de volgende definitie van arbeidsongeschiktheid: “je eigen beroep / werkzaamheden in jouw onderneming niet kunnen uitvoeren door toedoen van een herkenbaar en benoembaar ziektebeeld.” (Zie ook het reglement, artikel 1.7).

Ziekte/arbeidsongeschiktheid als gevolg van zwangerschap of bevalling vallen hier ook onder.

N.B. Onder normale omstandigheden krijg je tijdens je zwangerschap dus geen schenkingen omdat zwangerschap geen ziekte is.

Wat is het rekeningnummer van de Stichting?

Je dient maandelijks je maandbedrag over te maken naar de zakelijke beheerrekening van Stichting AOV voor Vakmensen. Als je inlogt in de portal dan zie kom je via “Mijn Maandbedrag” bij een overzicht waar je het rekeningnummer van de zakelijke beheerrekening van de Stichting, het betalingskenmerk en je maandbedrag staan. Bij iedere storting dien je je betalingskenmerk te vermelden. Als je dat niet doet wordt het geld automatisch teruggestort.

Wat gebeurt er bij overlijden?

Als een deelnemer komt te overlijden stopt uiteraard de deelname aan de schenkkring. Indien de deelnemer ziek was dan volgen nog schenkingen tot dat moment. De plicht om de betreffende maand nog te schenken komt te vervallen en het geld dat op de Zakelijke Beheerrekening staat wordt dezelfde maand overgemaakt naar de rekening die in het systeem staat geregistreerd (IBAN Inkomen).

Wat is een AOV rekening

Als je mee gaat doen met AOV Fonds Kunst en Cultuur dien je maandelijks het afgesproken bedrag (je inleg + de contributie) over te maken naar de Zakelijke beheerrekening van Stichting AOV voor Vakmensen. Meer informatie over die rekening vind je op deze pagina van het SamSam Servicebureau.

In het kort, je stort iedere maand onder vermelding van je unieke betalingskenmerk je maandbedrag op deze Zakelijk beheerrekening. Omdat op deze rekening geld van derden (dus geld dan niet van de rekeninghouder) mag staan is het eigenlijk je eigen bankrekening. Het geld is namelijk van jou en niet van de rekeninghouder. Dit noemen wij je AOV rekening!

Accepteert mijn hypotheekverstrekker AOV Fonds Kunst en Cultuur als een AOV verzekering?

Dat kunnen we je helaas niet met zekerheid vertellen maar, we krijgen van deelnemers regelmatig te horen dat AOV Fonds Kunst en Cultuur door hypotheekverstrekkers wordt geaccepteerd als alternatief voor een AOV.

In eerste instantie is een AOV geen verplichting voor het afsluiten van een hypotheek. Sinds een paar jaar is zelfs de verplichting van een overlijdensverzekering vervallen. Het is echter wel zo dat elke geldgever zijn eigen voorwaarden en eisen kan/mag stellen. In theorie kan het dus zijn dat een betreffende geldgever een AOV verzekering als aanvullende eis stelt. Of de geldgever AOV Fonds Kunst en Cultuur dan altijd als volwaardig alternatief ziet kunnen wij niet inschatten.

Naar wie en wanneer moet ik de contributie overmaken?

Je hoeft zelf geen contributie over te maken. De penningmeester van Stichting AOV voor vakmensen die je hiervoor gemachtigd hebt maakt op de derde dag van iedere maand de contributie over naar de rekening van de vereniging. Op de website van het SamSam Servicebureau staat op deze pagina nog meer informatie over de rekening die gebruikt wordt.

Kan ik AOV Fonds Kunst en Cultuur straks combineren met de verplichte AOV voor zzp’ers?

Ja dat kan! Door je (verplichte)AOV te combineren met AOV Fonds Kunst en Cultuur kun je veel geld besparen. De premie gaat omlaag en de eerste 2 jaar zijn gedekt.
AOV Fonds Kunst en Cultuur biedt een inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid voor een periode van maximaal 2 jaar. Als je dus je eigen risico voor de verplichte AOV op 2 jaar instelt, scheelt dat behoorlijk wat premie. Bij AOV Fonds Kunst en Cultuur bepaal je zelf welk inkomen je wilt hebben. De eerste twee jaar heb je dus gegarandeerd het inkomen dat je nodig hebt. Kortom: De meest ideale combinatie!

Met welke arbodienst werken jullie samen?

Wij werken al jaren met wederzijds genoegen samen met Bureau Streefkerk (www.bureaustreefkerk.nl).

Hoe hoog zijn de kosten voor de arbodienst?

De kosten voor de arbodienst zijn gemiddeld circa €1 per €1000 ‘dekking’. De arbodienstkosten worden naar rato van het afgesproken inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid verrekend. Deze kosten worden op de laatste dag van de maand verrekend tegelijkertijd met de schenkingen.

Hoe snel bereik ik de maximale buffer?

Uitgaande van het landelijke gemiddelde van 2,5% arbeidsongeschiktheid onder ondernemers is de maximale buffer in circa 24 maanden bereikt. Wat het in de praktijk is moet natuurlijk blijken. Als er weinig deelnemers ziek zijn bereik je je maximale buffer sneller dan wanneer er veel deelnemers ziek zijn. In onze portal kan je precies zien hoe hoog je maximale buffer is.

Waarom krijg ik een factuur voor de inschrijfkosten?

Het SamSam Servicebureau handelt de inschrijvingen af en de afspraak is dat zij de kosten voor de inschrijving rechtstreeks met de deelnemers verrekenen. De kosten voor een arbeidsongeschiktheidsvoorziening zoals de onze mag je niet zakelijk verrekenen. We hebben hiervan schriftelijke bevestiging van de Belastingdienst. 

Wanneer zijn er transacties op mijn AOV rekening?

Je maakt zelf geld over naar je AOV rekening. Vervolgens maakt de penningmeester van Stichting AOV voor Vakmensen meestal op de derde dag van de maand de administratiekosten over en op de één na laatste werkdag van de maand worden de schenkingen gedaan. Op de website van het SamSam Servicebureau staat op deze pagina nog meer informatie over de rekening die gebruikt wordt.

Waarom moet ik vanaf een privé rekening geld overmaken?

Alleen de Rabobank heeft een speciale rekening voor derdengelden die door ondernemers kan worden gebruikt (de zakelijke beheerrekening). In het verleden is daar misbruik van gemaakt en de Rabobank is alert op het gebruik van de rekening. De stichting heeft er daarom voor gekozen dat de maandelijkse stortingen alleen vanaf een privé rekening mag worden gedaan (anders dan een zakelijke bankrekening). Er is veel bij gebaat dat de Rabobank erg tevreden is met de manier waarop de stichting omgaat met de rekening.

Waarom moet ik mij identificeren?

Het is een eis van de Rabobank dat de Stichting precies weet van wie het geld is dat op de zakelijke beheerrekening staat. Daarom is identificatie noodzakelijk, wij registreren alleen je geboortedatum, je geboorteplaats en de persoon die de identificatie heeft gedaan. Dat is voldoende.

Vervolgens koppelen we iedere transactie door middel van het verplichte betalingskenmerk aan een persoon. En als je arbeidsongeschikt raakt dien je je ook te identificeren. Hierdoor kan de accountant controleren dat alle transacties die op de rekening plaats vinden ook passen bij het doel waarvoor de rekening is afgesloten.

Heeft het gebruik van mijn AOV rekening effect op mijn belasting aangifte?

Ja zeker, het geld is wettelijk van jou en niet van de rekeninghouder. Als je op 1 januari van het relevant belastingjaar geld op die rekening had staan krijg je een jaaroverzicht van hoeveel geld er op dat moment op de rekening stond dat je kan gebruiken voor je IB aangifte (vermogensrendementsheffing). Op deze pagina van het SamSam Servicebureau kan je e.e.a. nog eens nalezen.

Is het geld nog van mij als het bij iemand anders op de rekening staat?

Ja! Omdat het geld op de Zakelijke Beheerrekening van Stichting AOV voor Vakmensen staat en dat is een derdengeldenrekening voor ondernemers. Het geld is van jou en niet van de rekeninghouder. Daarom werken we met betalingskenmerken en identificatie van iedereen die de rekening gebruikt. Op deze pagina van het SamSam Servicebureau kun je e.e.a. nog eens nalezen.

Als je nog meer vragen hebt

Op onze website vind je veel informatie over het AOV Fonds Kunst en Cultuur. Maar we kunnen ons voorstellen dat je nog met vragen zit die je graag aan ons wilt stellen. Dat kan! Neem contact met ons op voor een persoonlijk advies.