Veelgestelde vragen

Is er een voorlopige dekking?

Als je met ons mee gaat doen en je rond de inschrijving af in onze portal dan is er sprake van een voorlopige dekking. Indien je dan vóór de startdatum van je deelname arbeidsongeschikt raakt dan geldt er slechts 1 extra voorwaarde. Je eigen risico periode wordt dan verlengd met de tijd tussen het moment dat je arbeidsongeschikt raakte en de start van je deelname.

Storting eerste maandbedrag

Normaal gesproken rond je tijdens de intake alles af om mee te gaan doen met AOV Fonds Kunst en Cultuur. De laatste stap van de procedure in onze portal is de storting van je eerste maandbedrag met een ideal betaling via de website van het SamSam Servicebureau.

Indien je echter dat maandbedrag overmaakt met een reguliere boeking (met het juiste betalingskenmerk uiteraard), dan kan je deelname alsnog starten mits je dat doet voor de een-na-laatste werkdag van de maand. Als je de handmatige storting na die dag hebt gedaan dan moet je alsnog, door in te loggen in de portal, via ideal het maandbedrag overmaken anders word je deelname een maand opgeschoven.

Is er een extra wachttijd voor zwangere deelnemers?

Het is belangrijk om te weten dat wij géén extra wachttijd kennen voor zwangere leden. Mocht je als deelnemr arbeidsongeschikt raken als gevolg van de zwangerschap, dan ontvang je, na de gebruikelijke twee maanden, gewoon schenkingen. Ongeacht hoe lang je al meedoet met AOV Fonds Kunst en Cultuur.

In verwachting zijn is geen ziekte dus je ontvangt geen schenkingen tijdens een reguliere zwangerschap. Mocht je echter arbeidsongeschikt raken naar aanleiding van je zwangerschap dan het je dus wel recht op schenkingen.

Voor zelfstandigen is er bij zwangerschap een ZEZ uitkering. Je kunt voor meer informatie klikken op deze link.

Wat gebeurd er als ik de procedure voor de afgesproken startdatum nog niet heb afgerond?

In dit geval wordt op de geplande datum automatisch je deelname aan AOV Fonds Kunst en Cultuur een maand opgeschoven naar de eerste dag van de volgende maand. Je krijgt daar op dat moment automatisch een e-mail over zodat je de procedure voor de volgende maand op tijd kunt afronden. Een week voor het einde van de maand en 2 dagen voor het einde van de maand krijg je ook nog herinneringse-mails die je er aan herinneren.

Je kan niet met terugwerkende kracht deelnemen aan AOV Fonds Kunst en Cultuur en mocht je af willen zien van deelname neem dan even contact op met het SamSam Servicebureau!

Hoe berekenen we de schenkingen?

Iedere deelnemer schenkt aan maximaal twee deelnemers waarbij de berekening van de bijdrage gebaseerd is op schenkingen van iedereen aan iedereen die recht heeft op schenkingen. Op deze pagina van het SamSam Servicebureau staat meer informatie.

Wat zijn de verschillen met Sharepeople?

Wij vinden het erg jammer dat er geen partij is die alle alternatieven voor een verzekering echt goed met elkaar vergelijkt. Het is vaak niet helemaal duidelijk wat de voorwaarden zijn of wat de impact kan zijn van bepaalde voorwaarden. Iets in 3 minuten regelen lijkt aantrekkelijk maar weet je dan echt waar je aan begint?

Wij controleren vooraf of je voldoende resultaat uit onderneming hebt dat past bij je gekozen dekking. Bijna alle andere partijen die een alternatief aanbieden controleren zoals SharePeople pas je resultaat uit onderneming t.a.v. je gekozen dekking op het moment dat je arbeidsongeschikt raakt. Het kan daardoor makkelijk voorkomen dat je bij die partijen niet het geld gaat krijgen dat je zou verwachten / is afgesproken / waar je mogelijk al jaren voor hebt betaald. Net wat minder gedraaid dan normaal? Net een sabbatical gehad? Minder gaan werken door je ziekte maar toen niet arbeidsongeschikt gemeld? Een lange vakantie gehad ? Een tijdje voor je zieke moeder gezorgd en minder uren gemaakt? Bij AOV Fonds Kunst en Cultuur krijg je op dat moment gewoon het bedrag waar je op rekende, dat was bij aanvang van deelname was namelijk afgesproken. Over zekerheid gesproken…

Andere voordelen t.a.v. Sharepeople

  • Wij hebben door alle spaarpotjes van de deelnemers reserves opgebouwd. Daardoor is er ook in slechte tijden met veel arbeidsongeschikte deelnemers altijd voldoende geld (SP heeft geen reserves).
  • Wij schenken bij ieder arbeidsongeschiktheidspercentage (SP vanaf 50% en als je weer beter wordt tot 25%). Wij weten hoe complex discussies over het AO% kunnen worden als er veel vanaf hangt (wel of geen geld). Die willen we voorkomen.
  • Starters hebben bij ons meteen volledige dekking en ook personen ouder dan 59 mogen meedoen.
  • Bij ons is er in het eerste jaar geen uitsluiting van ‘geestenziekten’.
  • Je ontvangt al het geld altijd vóór de laatste dag van de maand (SP werkt met tikkies waarbij iedereen 2 weken de tijd heeft om te reageren).
  • Wij zijn een democratie en kunnen het product aanpassen als wij dat willen (via de ALV).

Het nadeel t.a.v. SharePeople

Bij ons moet je voordat je mee kunt doen een afspraak maken zodat we je alles nog een keer kunnen uitleggen en op dat moment dien je ook informatie over je onderneming met ons te delen (ook via je boekhouder te regelen). Dat kost ons tijd en dat kost jou tijd. De tijd die we hier in steken levert wel zekerheid, de dekking die we dan afspreken is ook daadwerkelijk het inkomen dat je gaat ontvangen als je 1 maand 100% arbeidsongeschikt raakt.

We hebben een buffer en dus meer zekerheid, je dient iedere maand een vast bedrag over te maken naar een derdengelden rekening voor ondernemers. Het geld dat op die rekening blijft staan is van jou maar je kan er niet bij.

Het nep nadeel t.a.v. SharePeople

We moeten er bijna om lachen. We hebben van instromende leden vernomen dat wordt gezegd het (grote?) nadeel van onze zekerheid door een buffer is dat je over dat geld belasting moet betalen. Dat zijn dan extra kosten die zij niet hebben. Dat is een beetje een MindF*ck. Het is namelijk een waarheid dat ALS je vermogensbelasting moet betalen omdat je meer dan de belastingvrije voet aan vermogen hebt, onze buffer daar inderdaad aan bij draagt, maar of dat een nadeel is voor onze schenkkring, wij vinden van niet.

  • Als je geen buffer zou hebben maar je zou dat geld vanwege lagere kosten sparen dan betaal je ook gewoon die vermogensbelasting. Dag nadeel…
  • En als je het al als extra kosten wilt zien dan is het bedrag waar het feitelijk om gaat maximaal € 12 per jaar. De maximale buffer is namelijk € 2160 (bij een dekking van € 4000 netto) en als je rekent met schijf 1 van het vermogen rendements tabel (zie deze pagina van de belastingdienst) dan zou je 1,818% * € 2160 * 31% = € 12,17 belasting moeten betalen. Bij een dekking van € 1000 is dat dan dus € 3,04 per jaar.

Aan jou om te bedenken of dit nu een echt (nadrukkelijk te benoemen) nadeel is of niet…

Wat als ik na opzegging toch weer mee wil doen?

Je bent en blijft van harte welkom. Maak een afspraak en vermeld dat je al eerder deelnemer bent geweest dan hebben we een leuke korting op de inschrijfkosten voor je.

Kan ik mijn ‘dekking’ aanpassen op het moment dat ik ziek ben?

Je kunt je inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid altijd aanpassen. Op het moment dat je arbeidsongeschikt bent gemeld kun je het alleen naar beneden aanpassen…

Kan ik tussendoor mijn schenkingsniveau/dekking aanpassen?

Ja, dat kan maandelijks. Op deze pagina van het SamSam Servicebureau staat meer uitleg wat je dan moet doen.

Als je je schenkingsniveau aanpast, verandert uiteraard je inleg (en maandbedrag) ook.

Stel ik raak permanent 100% arbeidsongeschikt en wil mijn bedrijf opheffen, mag dat dan met behoud van schenkingen?

Ja, in dit specifieke geval dat je permanent 100% arbeidsongeschikt raakt, mag je je bedrijf liquideren met behoud van de schenkingen. Dit staat in ons reglement zo vermeld.

Hoe kan ik opzeggen?

Je kunt je deelname opzeggen via de portal, het daar geboden alternatief, door te bellen of door een e-mail te sturen. We hanteren een opzegtermijn van een maand. Echter, een deelnemer die schenkingen heeft ontvangen kan de deelname alleen beëindigen als de deelname twee maal langer heeft geduurd dan de periode waarin schenkingen zijn ontvangen.

Wanneer kan ik opzeggen?

Je kunt op ieder gewenst moment opzeggen, dat kan via de portal, het daar geboden alternatief, door even te bellen of door een e-mail te sturen. We hanteren een opzegtermijn van één maand en je deelname eindigt per de eerste dag van een maand. Echter, een deelnemer die schenkingen heeft ontvangen kan zijn deelname alleen beëindigen als de deelname twee maal langer was dan de periode waarin schenkingen zijn ontvangen.

Moet ik belasting betalen over schenking die ik doe aan zieke deelnemers?

Nee, je hoeft geen belasting te betalen over schenkingen die je doet. En degene die de schenkingen ontvangt ook niet. De bedragen die worden geschonken blijven onder het bedrag dat je jaarlijks belastingvrij mag ontvangen.

Als je als zieke deelnemer schenkingen ontvangt, zijn dat ook netto bedragen. Dat is anders dan bij een verzekering waarbij je over je uitkering wél belasting betaalt.

Kan ik schenkingen aan zieke deelnemers aftrekken van de belasting?

Nee, de schenkingen zijn niet aftrekbaar van de belasting. Het principe van een schenkkring is dat wij in Nederland als privé personen belastingvrij mogen schenken.

Als je als zieke deelnemer schenkingen ontvangt, zijn dat ook netto bedragen. Dat is anders dan bij een verzekering waarbij je over je uitkering wél belasting betaalt.

Wat schenk ik aan anderen, een percentage in relatie tot mijn gewenste inkomen of dat van de zieke die wellicht een veel hoger inkomen gekozen heeft?

Wat je aan anderen schenkt is afhankelijk van een aantal zaken: het bedrag waarvoor je zelf mee doet (iedereen schenkt ‘naar rato’), het bedrag waarvoor de zieke meedoet, het aantal dagen in de maand dat de zieke recht heeft op schenkingen, het arbeidsongeschiktheidspercentage, het aantal deelnemers en het bedrag waarvoor zij meedoen. Je schenkt in ieder geval naar rato van jouw gewenste inkomen. Dat betekent dat iemand die € 2.000 gekozen heeft als gewenst inkomen, altijd 2x zoveel schenkt als iemand die meedoet voor € 1.000 gewenst inkomen.

Aan het einde van de maand vinden de schenkingen plaats. Je ontvangt dan per e-mail informatie over hoeveel jij geschonken hebt. Op je AOV rekening kun je je actuele saldo altijd terugvinden.

Wat gebeurt er als ik in een korte periode weer ziek word?

Als je binnen 3 maanden nadat je beter bent gemeld weer ziek (arbeidsongeschikt) raakt door dezelfde oorzaak, krijg je direct weer je schenkingen zonder 2 maanden wachttijd. Voor de maximale schenkingsduur van 24 maanden worden beide periodes bij elkaar opgeteld.


Als je weer ziek wordt maar de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid is een andere, dan gaat gewoon je wachttijd weer in.

Wat als ik het niet eens ben met de uitkomst van de bedrijfsarts/arbeidsdeskundige?

Als je het niet eens kunt worden met de arbodienst over je mate van arbeidsongeschiktheid, heb je het recht om een second opinion te vragen bij een andere arbodienst van jouw keuze. Word je in het gelijk gesteld dan krijg je de kosten van de second opinion vergoed. Als je geen gelijk krijgt, betaal je de kosten van de second opinion zelf.

Wat gebeurt er als er een andere deelnemer ziek is?

De deelnemer meldt zich arbeidsongeschikt via de portal of het daar geboden alternatief. Die ontvangt daar een e-mail van als bewijs dat hen arbeidsongeschikt is gemeld. Deze melding wordt automatisch doorgegeven aan de arbodienst. Binnen 3 weken neemt de arbodienst contact op met de zieke.

De arbodienst bepaalt in overleg met de zieke deelnemer het arbeidsongeschiktheidspercentage en na 2 maanden ontvangt de zieke automatisch schenkingen. Iedereen schenkt dan een klein bedrag dat optelt tot het bedrag waar de zieke recht op heeft. De berekening en het overmaken van het geld gaan automatisch.

Moet ik zelf maandelijks een bedrag overmaken naar een zieke deelnemer?

Nee, dat hoeft niet. Bij AOV Fonds Kunst en Cultuurword je volledig ontzorgd. Bij de start van je deelname machtig je de penningmeester van Stichting AOV voor Vakmensen om jouw geld over te maken voor een aantal doeleinden. Uiteraard ook voor het doen van schenkingen. Je krijgt iedere maand via de e-mail informatie over het bedrag dat je geschonken hebt. Je ziet je actuele saldo op je AOV rekening ook terug in de portal. Op de website van het SamSam Servicebureau staat op deze pagina nog meer informatie over de rekening die gebruikt wordt.

Wat als er heel veel mensen tegelijkertijd arbeidsongeschikt zijn?

Over het algemeen is het ziekteverzuim onder ondernemers erg laag (2,5%). Voor de zekerheid sparen wij voor 4,5% zieken (vandaar je inleg) en we hebben natuurlijk een (flinke) buffer. Theoretisch kunnen er problemen met schenkingen ontstaan als er lange tijd meer dan 4,5% zieken zijn. Gelukkig is de kans dat deze situatie zich voordoet zeer klein.

Door vooruit te kijken kunnen we deze situatie echter voorkomen. Als het dreigt te gebeuren dan weten we dat ruim van te voren en nemen we maatregelen. Bijvoorbeeld door de inleg (tijdelijk) te verhogen of door allemaal eenmalig een extra bedrag storten.

Kortom, zelfs als er heel veel mensen tegelijkertijd arbeidsongeschikt zijn is er door de veilige inleg, de reserves en ons risicomanagement niets aan de hand.

Als je nog meer vragen hebt

Op onze website vind je veel informatie over het AOV Fonds Kunst en Cultuur. Maar we kunnen ons voorstellen dat je nog met vragen zit die je graag aan ons wilt stellen. Dat kan! Neem contact met ons op voor een persoonlijk advies.