Veelgestelde vragen

Is er een extra wachttijd voor zwangere deelnemers?

Het is belangrijk om te weten dat wij géén extra wachttijd kennen voor zwangere leden. Mocht je als deelnemr arbeidsongeschikt raken als gevolg van de zwangerschap, dan ontvang je, na de gebruikelijke twee maanden, gewoon schenkingen. Ongeacht hoe lang je al meedoet met AOV Fonds Kunst en Cultuur.

In verwachting zijn is geen ziekte dus je ontvangt geen schenkingen tijdens een reguliere zwangerschap. Mocht je echter arbeidsongeschikt raken naar aanleiding van je zwangerschap dan het je dus wel recht op schenkingen.

Voor zelfstandigen is er bij zwangerschap een ZEZ uitkering. Je kunt voor meer informatie klikken op deze link.

Kan ik mijn ‘dekking’ aanpassen op het moment dat ik ziek ben?

Je kunt je inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid altijd aanpassen. Op het moment dat je arbeidsongeschikt bent gemeld kun je het alleen naar beneden aanpassen…

Stel ik raak permanent 100% arbeidsongeschikt en wil mijn bedrijf opheffen, mag dat dan met behoud van schenkingen?

Ja, in dit specifieke geval dat je permanent 100% arbeidsongeschikt raakt, mag je je bedrijf liquideren met behoud van de schenkingen. Dit staat in ons reglement zo vermeld.

Wat gebeurt er als ik in een korte periode weer ziek word?

Als je binnen 3 maanden nadat je beter bent gemeld weer ziek (arbeidsongeschikt) raakt door dezelfde oorzaak, krijg je direct weer je schenkingen zonder 2 maanden wachttijd. Voor de maximale schenkingsduur van 24 maanden worden beide periodes bij elkaar opgeteld.


Als je weer ziek wordt maar de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid is een andere, dan gaat gewoon je wachttijd weer in.

Wat als ik het niet eens ben met de uitkomst van de bedrijfsarts/arbeidsdeskundige?

Als je het niet eens kunt worden met de arbodienst over je mate van arbeidsongeschiktheid, heb je het recht om een second opinion te vragen bij een andere arbodienst van jouw keuze. Word je in het gelijk gesteld dan krijg je de kosten van de second opinion vergoed. Als je geen gelijk krijgt, betaal je de kosten van de second opinion zelf.

Wat gebeurt er als er een andere deelnemer ziek is?

De deelnemer meldt zich arbeidsongeschikt via de portal of het daar geboden alternatief. Die ontvangt daar een e-mail van als bewijs dat hen arbeidsongeschikt is gemeld. Deze melding wordt automatisch doorgegeven aan de arbodienst. Binnen 3 weken neemt de arbodienst contact op met de zieke.

De arbodienst bepaalt in overleg met de zieke deelnemer het arbeidsongeschiktheidspercentage en na 2 maanden ontvangt de zieke automatisch schenkingen. Iedereen schenkt dan een klein bedrag dat optelt tot het bedrag waar de zieke recht op heeft. De berekening en het overmaken van het geld gaan automatisch.

Wanneer meld ik mij ziek?

Zodra je denkt dat je ziekte het wel eens wat langer kan gaan duren, meld je je ziek. Je kan je niet met terugwerkende kracht ziek melden tenzij er een overmachtssituatie was. Aarzel dus niet te lang met jezelf ziek / arbeidsongeschikt melden. De wachttijd van twee maanden gaat in op de datum dat jij je ziek meldt. Je geeft alleen aan dat je ziek bent, niet waarom.

Hoe meld ik mij ziek?

Je meldt je ziek via de portal of het daar geboden alternatief of door even te bellen of door een e-mail te sturen.

Waarom is er een eigen risicoperiode van 2 maanden?

Er is een eigen risicoperiode van 2 maanden. Daar is voor gekozen om twee redenen. Wij gaan ervan uit dat iedere ondernemer de eerste 2 maanden zelf kan overbruggen vanuit eigen reserves. Bovendien willen we voorkomen dat deelnemers ook voor hele korte ziekteperiodes (een griepje) allemaal aan elkaar gaan schenken. Ook op deze manier houden we de voorziening betaalbaar.

Weet ik wie aan mij schenkt?

Als je geld ontvangt van deelnemers die nog een bunq rekening gebruiken dan zie je op bankafschrift van die bankrekening van wie de schenkingen afkomstig zijn. Je krijgt vanaf de zakelijke beheerrekening van Stichting AOV voor vakmensen één bedrag op je rekening gestort. Mocht de belastingdienst daar meer over willen weten dan kan je contact opnemen met Stichting AOV voor Vakmensen (www.aov-vakmensen.nl). Hoe dan ook, je ontvangt schenkingen van personen waarbij niemand meer schenkt dan de jaarlijkse vrijstelling van schenkbelasting.

Wanneer kan ik mijn schenkingsniveau / dekking / inkomen bij arbeidsongeschiktheid aanpassen?

Dit kan je iedere maand doen per de eerste van elke maand. Op deze pagina van het SamSam Servicebureau staat meer uitleg wat je dan moet doen.

Wanneer ontvang ik de schenkingen?

Als je ziek bent en denkt dat het langer kan gaan duren, meld je je ziek. Nadat je eigen risicoperiode van 2 maanden is verstreken ontvang je, vlak voor of op de laatste dag van iedere maand, schenkingen. Je krijgt schenkingen tot je weer helemaal beter bent of de maximale schenkduur van 24 maanden (per arbeidsongeschiktheidsgeval) is verstreken.

Mag ik meedoen als ik ziek ben, maar wel mijn beroep volledig kan uitoefenen?

Als je 100% arbeidsgeschikt bent voor het werk in je eigen onderneming (je eigen beroep) mag je meedoen met AOV Fonds Kunst en Cultuur. Ook als je een ziekte of handicap hebt die je werk in je eigen onderneming niet beïnvloedt.

Ik werk nog wel, maar ik weet dat ik zieker ga worden, bijvoorbeeld de constatering van een bepaalde ziekte, mag ik dan toch meedoen?

Nee, helaas kun je dan niet meedoen.  MAAR, als je een chronische aandoening hebt waarvan het onvoorspelbaar is of die ooit tot arbeidsongeschiktheid gaat leiden mag je waarschijnlijk wél meedoen. Als je zelf twijfelt is het handig even contact op te nemen.

Wanneer krijg ik geld / ontvang ik de schenkingen?

Als je ziek bent en denkt dat het langer kan gaan duren, meld je je ziek. Nadat je eigen risicoperiode van 2 maanden is verstreken ontvang je, voor de laatste dag van iedere maand, schenkingen. Je krijgt schenkingen tot je weer helemaal beter bent of de maximale schenkduur van 24 maanden (per arbeidsongeschiktheidsgeval) is verstreken.

Kan ik ook mijn dekking aanpassen op het moment dat ik al een schenking ontvang?

Je kunt je inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid iedere maand aanpassen. Echter, op het moment dat je arbeidsongeschikt bent gemeld kun je het alleen naar beneden aanpassen.

Hoe meld ik mij weer beter?

Je meld je beter bij jouw contactpersoon van de arbodienst of door telefonisch contact op te nemen met het Servicebureau (0302272620) of een mailtje te sturen.

Wat gebeurt er als ik mij ziek heb gemeld?

Als je je ziek gemeld hebt, geeft het Servicebureau je melding door aan de arbodienst. De casemanager van Bureau Streefkerk belt je binnen 3 weken na je ziekmelding. Samen met de casemanager maak je een inschatting van de ernst en de duur van je arbeidsongeschiktheid. De casemanager houdt contact om te kijken hoe het met je gaat en beantwoordt je vragen.

Indien nodig beoordeelt een BIG-geregistreerde verzekeringsarts wat de functionele mogelijkheden zijn (wat je nog kan :-)) en zover noodzakelijk een arbeidsdeskundige de mate van arbeidsongeschiktheid. Uitgangspunt van deze professionals is steeds dat jij zo snel mogelijk weer aan het werk wilt.

Als je langer dan 2 maanden ziek bent, ontvang je op de laatste dag van de maand de schenkingen.

Wat doet de arbodienst?

Als je je ziek gemeld hebt, geeft het Servicebureau je melding door aan de arbodienst. De casemanager van Bureau Streefkerk belt je binnen 3 weken na je ziekmelding. Samen met de casemanager maak je een inschatting van de ernst en de duur van je arbeidsongeschiktheid. De casemanager houdt contact om te kijken hoe het met je gaat en beantwoordt je vragen.

Indien nodig beoordeelt een BIG-geregistreerde verzekeringsarts wat de functionele mogelijkheden zijn (wat je nog kan :-)) en zover noodzakelijk een arbeidsdeskundige de mate van arbeidsongeschiktheid. Uitgangspunt van deze professionals is steeds dat jij zo snel mogelijk weer aan het werk wilt.

Waarom krijg ik ‘maar’ 24 maanden schenkingen?

De ervaring leert dat personen, als ze langer dan 24 maanden arbeidsongeschikt zijn, meestal permanent arbeidsongeschikt zijn voor hun beroep. De constructie met de schenkkring van AOV Fonds Kunst en Cultuur leent zich er niet voor om personen veel langer schenkingen te geven, dit zou kunnen als er duizenden leden zijn. Dat is nu nog niet het geval.

De meeste mensen die arbeidsongeschikt raken zijn binnen twee jaar weer beter dus voor de meeste mensen is 2 jaar afdoende. Een verzekeraar heeft zelf aangegeven dat dit in 99,7% van de gevallen zo is.

Als je nog meer vragen hebt

Op onze website vind je veel informatie over het AOV Fonds Kunst en Cultuur. Maar we kunnen ons voorstellen dat je nog met vragen zit die je graag aan ons wilt stellen. Dat kan! Neem contact met ons op voor een persoonlijk advies.