Veelgestelde vragen

Hoe berekenen we de schenkingen?

Iedere deelnemer schenkt aan maximaal twee deelnemers waarbij de berekening van de bijdrage gebaseerd is op schenkingen van iedereen aan iedereen die recht heeft op schenkingen. Op deze pagina van het SamSam Servicebureau staat meer informatie.

Kan ik mijn ‘dekking’ aanpassen op het moment dat ik ziek ben?

Je kunt je inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid altijd aanpassen. Op het moment dat je arbeidsongeschikt bent gemeld kun je het alleen naar beneden aanpassen…

Kan ik tussendoor mijn schenkingsniveau/dekking aanpassen?

Ja, dat kan maandelijks. Op deze pagina van het SamSam Servicebureau staat meer uitleg wat je dan moet doen.

Als je je schenkingsniveau aanpast, verandert uiteraard je inleg (en maandbedrag) ook.

Moet ik zelf maandelijks een bedrag overmaken naar een zieke deelnemer?

Nee, dat hoeft niet. Bij AOV Fonds Kunst en Cultuurword je volledig ontzorgd. Bij de start van je deelname machtig je de penningmeester van Stichting AOV voor Vakmensen om jouw geld over te maken voor een aantal doeleinden. Uiteraard ook voor het doen van schenkingen. Je krijgt iedere maand via de e-mail informatie over het bedrag dat je geschonken hebt. Je ziet je actuele saldo op je AOV rekening ook terug in de portal. Op de website van het SamSam Servicebureau staat op deze pagina nog meer informatie over de rekening die gebruikt wordt.

Wat als er heel veel mensen tegelijkertijd arbeidsongeschikt zijn?

Over het algemeen is het ziekteverzuim onder ondernemers erg laag (2,5%). Voor de zekerheid sparen wij voor 4,5% zieken (vandaar je inleg) en we hebben natuurlijk een (flinke) buffer. Theoretisch kunnen er problemen met schenkingen ontstaan als er lange tijd meer dan 4,5% zieken zijn. Gelukkig is de kans dat deze situatie zich voordoet zeer klein.

Door vooruit te kijken kunnen we deze situatie echter voorkomen. Als het dreigt te gebeuren dan weten we dat ruim van te voren en nemen we maatregelen. Bijvoorbeeld door de inleg (tijdelijk) te verhogen of door allemaal eenmalig een extra bedrag storten.

Kortom, zelfs als er heel veel mensen tegelijkertijd arbeidsongeschikt zijn is er door de veilige inleg, de reserves en ons risicomanagement niets aan de hand.

Wat gebeurt er als het saldo niet klopt?

Als je een keer niet op tijd bent met het overmaken van het maandbedrag dan krijg je een e-mailtje met het verzoek dit zo snel mogelijk in orde te maken. Let wel op, we hebben met elkaar afgesproken dat je geen recht op schenkingen hebt als je saldo niet klopt. Maak in dat geval dus zo snel mogelijk het saldo tekort weer in orde.

Wat gebeurt er met mijn geld na beëindiging?

Als je je deelname stopt, wordt het geld dat nog op je AOV rekening staat automatisch binnen één week na het einde van deelname naar je overgemaakt.

Moet ik zelf zorgen dat er voldoende saldo op de rekening staat?

Ja, het is de bedoeling dat je er voor zorgt dat er altijd voldoende saldo op je rekening staat. Het is handig om bijvoorbeeld de 25e dag van de maand al het geld over te maken zodat het altijd op de eerste dag van de maand op de zakelijke beheer rekening staat van de stichting (dus op je AOV rekening :-)).

Als je een saldo tekort heb dan krijg je een (vriendelijk) mailtje met het verzoek om het aan te vullen.

Kan de penningmeester al mijn geld van mijn rekening afhalen als ik hem machtig?

Neen dat kan hij eenvoudig niet. Je geld staat veilig op de Zakelijke Beheerrekening van de Stichting AOV voor vakmensen. De autorisaties op die rekening zijn zo ingesteld dat dit onmogelijk is. Op deze pagina van het servicebureau kan je e.e.a. nalezen.

Wat is het voordeel t.o.v. eigen spaargeld gebruiken?

Dit is altijd een mooie vraag! Veel ondernemers kunnen prima sparen en hebben vaak wel een buffertje om met slechte tijden om te gaan.

Het antwoord is makkelijk, als je arbeidsongeschikt raakt dan is het veel goedkoper om je inkomen via AOV Fonds Kunst en Cultuur te hebben geregeld. Als je de wiskunde doet dan komt 1 jaar je eigen spaargeld gebruiken als je arbeidsongeschikt bent overeen met bijna 25 jaar meedoen met AOV Fonds Kunst en Cultuur. Uitgaande van 2500 euro netto per maand en een arbeidsongeschiktheidspercentage bij AOV Fonds Kunst en Cultuur van 2,5 (veronderstelt landelijk gemiddelde van ondernemers)…

Moet je altijd blijven doorsparen?

Nee, dat hoeft niet. Het is niet nodig om te blijven sparen als alle spaarpotjes goed gevuld zijn. Als er op jouw rekening een bedrag staat groter dan 12 x jouw inleg, dan wordt automatisch het teveel maandelijks naar een rekening naar keuze over gemaakt (standaard de rekening voor het ontvangen van schenkingen). Dit kan je instellen in de portal.

Door maandelijks te sparen bouw je een potje/ buffer op. Zo bieden we zekerheid dat een deelnemer die arbeidsongeschikt is en recht heeft op schenkingen altijd inkomen heeft. Ook als er in een periode meer dan 4,5% zieken zijn.

Wat is je schenkbuffer?

Doordat je maandelijks ook spaart op je AOV rekening bouw je een potje/ buffer op. Dit is een reservering voor schenkingen als er onverwacht heel veel leden arbeidsongeschikt zijn. Zo bieden we de zekerheid dat een deelnemer die arbeidsongeschikt raakt altijd het inkomen krijgt geschonken dat is afgesproken. Ook als er in een periode onverwacht meer dan 4,5% zieken zijn.

Het is niet nodig om te blijven sparen als alle spaarpotjes goed gevuld zijn. Wij bewaken het saldo op jouw AOV rekening. Als er op deze rekening een bedrag staat van meer dan 12 x jouw inleg, wordt het teveel automatisch overgemaakt naar een rekening naar keuze storten (standaard de rekening waarop je schenkingen ontvangt).

Hoeveel van mijn inleg gaat naar schenkingen?

Het bedrag dat jij schenkt aan een arbeidsongeschikte deelnemer hangt af van een aantal zaken, als eerste het door jouw gekozen inkomen bij arbeidsongeschiktheid. En natuurlijk ook het inkomensniveau dat de arbeidsongeschikte deelnemer heeft gekozen, het arbeidsongeschiktheidspercentage in die periode, het aantal dagen die maand dat hen recht heeft op schenkingen en hoeveel deelnemers er zijn in onze schenkkring. Ons algoritme berekent iedere maand precies hoeveel iedereen moet schenken.

We gaan ervan uit dat je in op de lange termijn gemiddeld 50% van je inleg schenkt aan arbeidsongeschikte deelnemers (landelijk gemiddelde).

Het actuele gemiddelde over de afgelopen 6 maanden vind je terug op deze pagina op onze website.

Moet ik maandelijks storten of mag ik dit ook per kwartaal of halfjaar doen?

Nee dat mag je (helaas) niet doen. Door het gebruik van de zakelijke beheerrekening van de Rabobank zijn we gebonden aan strikte regels. Het is niet de bedoeling dat de stichting “bankje” speelt, je dient daarom conform afspraak iedere maand je maandbedrag over te maken onder vermelding van je eigen betalingskenmerk.

Hoeveel betaal ik per maand?

AOV Fonds Kunst en Cultuuris geen verzekering, je betaalt geen premie maar je schenkt en spaart. Je gebruikt jouw geld dus om andere ondernemers te helpen. Hoeveel je schenkt hangt af van het aantal zieken. Als je mee gaat doen betaal je eenmalige inschrijfkosten en er zijn maandelijkse administratie kosten.

Op deze pagina van onze website zie je de actuele kosten en wordt het verschil tussen wat je maandelijks stort en wat nu daadwerkelijk kosten zijn ook duidelijk gemaakt…

Kan ik tussentijds geld van mijn AOV rekening afhalen?

Nee, dat is niet mogelijk. Je geld staat veilig op de zakelijke beheerrekening van Stichting AOV voor Vakmensen en daar kan je zelf niet bij. Pas als je stopt met AOV Fonds Kunst en Cultuur krijg je jouw geld dat op die rekening staat gestort op je eigen rekening.

Je hoeft niet eindeloos te sparen. Als er op jouw AOV rekening een bedrag staat van meer dan 12 x jouw inleg (je inleg is 4,5% van je dekking), dan wordt het teveel iedere maand overgemaakt naar een rekening naar keuze (standaard de rekening die je hebt aangeven voor schenkingen).

Wat is het verschil tussen mijn saldo en mijn buffer?

Als je inlogt in de portal dan kom je via het menu-item “Mijn Buffer” op een pagina met je buffer overzicht. Dit is een voorbeeld :

Saldo status: Er staat hier meer geld op de schenkrekening (banksaldo) dan noodzakelijk is (reservering schenkbuffer = vereiste schenkbuffer). Van het banksaldo is dus een deel gereserveerd voor de schenkingen.

Schenkbuffer status: Het voor schenkingen beschikbare geld (huidige schenkbuffer) is lager dan de maximale schenkbuffer.

In onderstaand voorbeeld is er een saldotekort:

Saldo status: het banksaldo is lager dan de vereiste schenkbuffer (reservering schenkbuffer) er is dus een saldotekort.

Schenkbuffer status: Hier staat weer het bedrag dat beschikbaar is voor schenkingen (huidige schenkbuffer) en de maximale buffer.

Dus in het kort:

Banksaldo = Hoeveelheid geld dat op je schenkrekening staat.
Reservering schenkbuffer = Hoeveelheid geld dat er op je rekening zou moeten staan gezien de afspraken van de schenkkring.

Huidige schenkbuffer = Hoeveelheid geld dat op je schenkrekening staat dat gereserveerd is voor schenkingen.
Maximale schenkbuffer = 12 x 4,5% x je dekking.

Hoe weet ik hoeveel geld ik heb gespaard?

Door in te loggen in de portal kan je via het menu item “Mijn buffer” zien wat je saldo is op de zakelijke beheerrekening. Daar vind je ook de hoogte van je buffer terug (die hoger of lager kan zijn dan je saldo). Het is natuurlijk de bedoeling dat je saldo minimaal gelijk is aan de vereiste buffer. Heb je een saldotekort dan zie je dat hier ook terug.

Rekeningnummer online storting

Bij een online betaling gaat het geld niet rechtstreeks naar de rekening van de begunstigde (Stichting AOV voor Vakmensen) maar naar een tussenrekening van de Payment Server Provider (Mollie). Het klopt dus dat het rekeningnummer van je eerste storting van je maandbedrag anders is dan het rekeningnummer dat je dient te gebruiken als je zelf rechtstreeks geld stort (zie ook “Wat is het rekeningnummer van de Stichting?”).

Wat is het rekeningnummer van de Stichting?

Je dient maandelijks je maandbedrag over te maken naar de zakelijke beheerrekening van Stichting AOV voor Vakmensen. Als je inlogt in de portal dan zie kom je via “Mijn Maandbedrag” bij een overzicht waar je het rekeningnummer van de zakelijke beheerrekening van de Stichting, het betalingskenmerk en je maandbedrag staan. Bij iedere storting dien je je betalingskenmerk te vermelden. Als je dat niet doet wordt het geld automatisch teruggestort.

Als je nog meer vragen hebt

Op onze website vind je veel informatie over het AOV Fonds Kunst en Cultuur. Maar we kunnen ons voorstellen dat je nog met vragen zit die je graag aan ons wilt stellen. Dat kan! Neem contact met ons op voor een persoonlijk advies.