Zelfverzekerd regeling!

De effectieve kosten tot een dekking van € 1900 zijn hierdoor ca € 8 per maand, nog geen tientje!!!

ZZPers in de creatieve en culturele sector

Als je ziek bent en tijdelijk niet kunt werken mis je omzet en inkomen. De overheid wil graag stimuleren dat zzp-ers of werkenden met een hybride beroepspraktijk in de creatieve en culturele sector zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en heeft daarom voor een bepaalde periode een stimuleringsbudget vrijgemaakt.

Uiteraard zijn er spelregels aan deze regeling verbonden en die staan hier onder vermeld.

Zelfverzekerd regeling

Als je meedoet met ons AOV Fonds en gebruik maakt van de regeling dan ontvang je direct na aanvraag van Oog voor Impuls eenmalig € 120 en je kan met terugwerkende kracht je maandbedrag voor maximaal 12 maanden declareren. Op je maandbedrag krijg je 50% vergoed met een maximum van € 50 per maand.

In de praktijk van AOV Fonds Kunst en Cultuur zijn de maandelijkse kosten bij iedere gekozen “dekking” TOT € 1900 dan uiteindelijk ongeveer € 8!

Spelregels

Sinds half januari is duidelijk dat de regeling een pilot betreft en dat de spelregels aan verandering onderhevig kunnen zijn.

Kijk dus a.j.b. even op deze pagina op site van Oog voor Impuls voor de actuele spelregels.

Als je nog meer vragen hebt

Op onze website vind je veel informatie over het AOV Fonds Kunst en Cultuur. Maar we kunnen ons voorstellen dat je nog met vragen zit die je graag aan ons wilt stellen. Dat kan! Neem contact met ons op voor een persoonlijk advies.