De voordelen van het AOV Fonds Kunst en Cultuur

Het AOV Fonds Kunst en Cultuur is anders. Transparanter, zekerder en vaak goedkoper dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Zakelijker en professioneler dan andere initiatieven van crowdsurance. Het AOV Fonds Kunst en Cultuur heeft voordelen ten opzichte van een gewone verzekering en bijvoorbeeld een broodfonds. Lees meer over deze voordelen hieronder.

Geen broodfonds

Broodfonds is een merknaam en een product van de Broodfondsmakers. Het AOV Fonds Kunst en Cultuur biedt dit product niet aan en wij zijn ook niet verbonden aan de Broodfondsmakers. Het concept is wel vergelijkbaar. De belangrijkste verschillen tussen het AOV Fonds Kunst en Cultuur en een broodfonds zijn:

 • Direct meedoen per de eerste van de volgende maand (geen wachtlijst)
 • Ook voor hogere inkomens (tot €4000)
 • Onafhankelijke beoordeling en ondersteuning door een arbodienst
 • Geen bestuurstaken voor deelnemers (uitbesteed professioneel bestuur)
 • Starters zijn bij ons welkom
 • Het AOV Fonds Kunst en Cultuur/SamSam is een landelijke vereniging
 • Geen maximaal deelnemersaantal
 • Lagere inschrijfkosten
 • Opzeggen kan altijd per de eerste van de maand (opzegtermijn 1 maand)

Geen “verzekering”

Het AOV Fonds Kunst en Cultuur is geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Er is geen groot fonds waaruit alle claims betaald moeten kunnen worden. Daarom is een vergunning van De Nederlandse Bank ook niet nodig. De belangrijkste verschillen tussen het AOV Fonds Kunst en Cultuur en een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn:

 • Je betaalt geen premie maar spaart
 • Het gespaarde geld is en blijft van jou
 • Je ziet precies wat er met jouw geld gebeurt op jouw bankoverzicht
 • Je helpt met jouw geld andere culturele ondernemers (de schenkingen)
 • Geen uitsluitingen of hogere premie voor chronische ziektes, ziektegeschiedenis en gezondheidsrisico’s zoals roken.
 • Gelijke kosten voor oudere ondernemers en ondernemers met zware beroepen
 • Geen financieel belang bij beoordeling ziekte en ziekteduur
 • Maximale uitkeringsduur 2 jaar

Kiezen voor het AOV Fonds Kunst en Cultuur, ik zou het gewoon doen…

Eigenlijk is er geen reden te bedenken waarom je niet mee zou willen doen 🙂 Als deelnemer ben je zeker van inkomsten gedurende maximaal 24 maanden van arbeidsongeschiktheid (eigen risico periode van 2 maanden). Mee doen is heel eenvoudig. Je kunt alles online regelen. En bevalt het niet? Dan zeg je net zo eenvoudig weer op. De opzegtermijn is 1 maand. Het geld dat nog op jouw rekening staat, kun je dan gebruiken voor andere dingen.

Kies je voor het AOV Fonds Kunst en Cultuur? Dan is het goed om na te denken over of en hoe je het risico op blijvende arbeidsongeschiktheid wilt afdekken. Een AOV met een wachttijd / eigen risico van 26 maanden is dan bijvoorbeeld een optie.