Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er als het saldo niet klopt?

Als je een keer niet op tijd bent met het overmaken van het maandbedrag dan krijg je een e-mailtje met het verzoek dit zo snel mogelijk in orde te maken. Let wel op, we hebben met elkaar afgesproken dat je geen recht op schenkingen hebt als je saldo niet klopt. Maak in dat geval dus zo snel mogelijk het saldo tekort weer in orde.

Wat gebeurt er met mijn geld na beëindiging?

Als je je deelname stopt, wordt het geld dat nog op je AOV rekening staat automatisch binnen één week na het einde van deelname naar je overgemaakt.

Moet ik zelf zorgen dat er voldoende saldo op de rekening staat?

Ja, het is de bedoeling dat je er voor zorgt dat er altijd voldoende saldo op je rekening staat. Het is handig om bijvoorbeeld de 25e dag van de maand al het geld over te maken zodat het altijd op de eerste dag van de maand op de zakelijke beheer rekening staat van de stichting (dus op je AOV rekening :-)).

Als je een saldo tekort heb dan krijg je een (vriendelijk) mailtje met het verzoek om het aan te vullen.

Wanneer meld ik mij ziek?

Zodra je denkt dat je ziekte het wel eens wat langer kan gaan duren, meld je je ziek. Je kan je niet met terugwerkende kracht ziek melden tenzij er een overmachtssituatie was. Aarzel dus niet te lang met jezelf ziek / arbeidsongeschikt melden. De wachttijd van twee maanden gaat in op de datum dat jij je ziek meldt. Je geeft alleen aan dat je ziek bent, niet waarom.

Hoe meld ik mij ziek?

Je meldt je ziek via de portal of het daar geboden alternatief of door even te bellen of door een e-mail te sturen.

De belastingdienst wil meer weten over het geld dat ik heb ontvangen, wat nu?

In Nederland mag je jaarlijks van één persoon belastingvrij een bepaald bedrag aan schenkingen ontvangen (jaarlijkse vrijstelling). Wij zorgen ervoor dat niemand die jaarlijkse vrijstelling overschrijdt dus je hoeft geen aangifte te doen van schenkbelasting.

Bij vragen van de Belastingdienst kun je met je bankafschriften aantonen dat de schenkingen voor een deel rechtstreeks van de bankrekeningen van individuele schenkers afkomstig zijn en het maximale belastingvrije schenkbedrag niet overstijgen. Als je ook geld hebt ontvangen vanaf de Zakelijke Beheerrekening van Stichting AOV voor Vakmensen en de belastingdienst wilt daar meer van weten dan kan je contact opnemen met Stichting AOV voor Vakmensen (www.aov-vakmensen.nl).

Waarom is er een eigen risicoperiode van 2 maanden?

Er is een eigen risicoperiode van 2 maanden. Daar is voor gekozen om twee redenen. Wij gaan ervan uit dat iedere ondernemer de eerste 2 maanden zelf kan overbruggen vanuit eigen reserves. Bovendien willen we voorkomen dat deelnemers ook voor hele korte ziekteperiodes (een griepje) allemaal aan elkaar gaan schenken. Ook op deze manier houden we de voorziening betaalbaar.

Weet ik wie aan mij schenkt?

Als je geld ontvangt van deelnemers die nog een bunq rekening gebruiken dan zie je op bankafschrift van die bankrekening van wie de schenkingen afkomstig zijn. Je krijgt vanaf de zakelijke beheerrekening van Stichting AOV voor vakmensen één bedrag op je rekening gestort. Mocht de belastingdienst daar meer over willen weten dan kan je contact opnemen met Stichting AOV voor Vakmensen (www.aov-vakmensen.nl). Hoe dan ook, je ontvangt schenkingen van personen waarbij niemand meer schenkt dan de jaarlijkse vrijstelling van schenkbelasting.

Wanneer kan ik mijn schenkingsniveau / dekking / inkomen bij arbeidsongeschiktheid aanpassen?

Dit kan je iedere maand doen per de eerste van elke maand. Op deze pagina van het SamSam Servicebureau staat meer uitleg wat je dan moet doen.

Kan de penningmeester al mijn geld van mijn rekening afhalen als ik hem machtig?

Neen dat kan hij eenvoudig niet. Je geld staat veilig op de Zakelijke Beheerrekening van de Stichting AOV voor vakmensen. De autorisaties op die rekening zijn zo ingesteld dat dit onmogelijk is. Op deze pagina van het servicebureau kan je e.e.a. nalezen.

Wanneer ontvang ik de schenkingen?

Als je ziek bent en denkt dat het langer kan gaan duren, meld je je ziek. Nadat je eigen risicoperiode van 2 maanden is verstreken ontvang je, vlak voor of op de laatste dag van iedere maand, schenkingen. Je krijgt schenkingen tot je weer helemaal beter bent of de maximale schenkduur van 24 maanden (per arbeidsongeschiktheidsgeval) is verstreken.

Wat zijn de verschillen met een Broodfonds?

Laten we als eerste stellen dat een broodfonds een prima alternatief is voor AOV Fonds Kunst en Cultuur (en andersom) en dat het naar onze mening voor een groot deel gaat over smaak. De grote verschillen zijn:

 • Er wordt geen beroep op je gedaan voor verenigingsactiviteiten.
 • Er zijn geen bijeenkomsten van de leden, geen barbecues, geen dinertjes.
 • Informatie over ziekte en inkomen is vertrouwelijk, dit weten de deelnemers niet van elkaar.
 • Er is een arbodienst die de deelnemers begeleid bij arbeidsongeschiktheid. Dat is niet alleen zinvol voor het objectief bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid maar ook voor zinvolle tips die je als arbeidsongeschikte ondernemer niet zomaar ergens krijgt.
 • Iedere ondernemer (bij ons ook starters) kan iedere maand instromen in AOV Fonds Kunst en Cultuur (je hoeft dus niet iemand te kennen, er is geen wachttijd).
 • Bij ons kan je schenkingen ontvangen tot € 4000 netto (ipv tot € 2500).
 • Door de grote groep loop je niet het risico dat je hoge kosten hebt omdat in jouw kleine groep toevallig veel arbeidsongeschikte deelnemers zitten.
Wat zijn de verschillen met een verzekering (AOV)?

Het moge helder zijn, wij zijn geen verzekeraar en AOV Fonds Kunst en Cultuur is geen verzekering. Wij bieden echter wel zekerheid!

Wellicht voor velen belangrijk, wij zijn gewoon veel goedkoper dan een verzekeraar. Geen dikke bonussen, geen maximalisatie van de shareholder value en geen grote auto’s op de zaak en geen conflicterende belangen… En verder:

 • Je betaalt geen premie maar spaart naast dat je schenkingen doet
 • Het gespaarde geld is en blijft van jou
 • Je helpt met jouw geld direct andere ondernemers die hulp nodig hebben
 • Geen uitsluitingen of hogere premie voor chronische ziektes, ziektegeschiedenis en gezondheidsrisico’s zoals roken
 • Gelijke kosten voor oudere ondernemers en ondernemers met zware beroepen
 • Wij hebben geen financieel belang bij beoordeling ziekte en ziekteduur
 • Maximale uitkeringsduur 2 jaar

Als je je langer wilt verzekeren dan 2 jaar dan moet je toch bij een verzekeraar aankloppen. Dat is de combinatie van AOV Fonds Kunst en Cultuur en een gewone verzekering met een eigen risico van twee jaar de beste combinatie (scheelt 30-40% in de premie)…

Wat is het voordeel t.o.v. eigen spaargeld gebruiken?

Dit is altijd een mooie vraag! Veel ondernemers kunnen prima sparen en hebben vaak wel een buffertje om met slechte tijden om te gaan.

Het antwoord is makkelijk, als je arbeidsongeschikt raakt dan is het veel goedkoper om je inkomen via AOV Fonds Kunst en Cultuur te hebben geregeld. Als je de wiskunde doet dan komt 1 jaar je eigen spaargeld gebruiken als je arbeidsongeschikt bent overeen met bijna 25 jaar meedoen met AOV Fonds Kunst en Cultuur. Uitgaande van 2500 euro netto per maand en een arbeidsongeschiktheidspercentage bij AOV Fonds Kunst en Cultuur van 2,5 (veronderstelt landelijk gemiddelde van ondernemers)…

Moet je altijd blijven doorsparen?

Nee, dat hoeft niet. Het is niet nodig om te blijven sparen als alle spaarpotjes goed gevuld zijn. Als er op jouw rekening een bedrag staat groter dan 12 x jouw inleg, dan wordt automatisch het teveel maandelijks naar een rekening naar keuze over gemaakt (standaard de rekening voor het ontvangen van schenkingen). Dit kan je instellen in de portal.

Door maandelijks te sparen bouw je een potje/ buffer op. Zo bieden we zekerheid dat een deelnemer die arbeidsongeschikt is en recht heeft op schenkingen altijd inkomen heeft. Ook als er in een periode meer dan 4,5% zieken zijn.

Is er een reglement en waar kan ik dat inzien?

Ja, dat is er zeker. Goed dat je je op de hoogte wilt stellen van onze afspraken! Het document staat hier op de website.

Mag ik meedoen als ik ziek ben, maar wel mijn beroep volledig kan uitoefenen?

Als je 100% arbeidsgeschikt bent voor het werk in je eigen onderneming (je eigen beroep) mag je meedoen met AOV Fonds Kunst en Cultuur. Ook als je een ziekte of handicap hebt die je werk in je eigen onderneming niet beïnvloedt.

Ik werk nog wel, maar ik weet dat ik zieker ga worden, bijvoorbeeld de constatering van een bepaalde ziekte, mag ik dan toch meedoen?

Nee, helaas kun je dan niet meedoen.  MAAR, als je een chronische aandoening hebt waarvan het onvoorspelbaar is of die ooit tot arbeidsongeschiktheid gaat leiden mag je waarschijnlijk wél meedoen. Als je zelf twijfelt is het handig even contact op te nemen.

Wat is je schenkbuffer?

Doordat je maandelijks ook spaart op je AOV rekening bouw je een potje/ buffer op. Dit is een reservering voor schenkingen als er onverwacht heel veel leden arbeidsongeschikt zijn. Zo bieden we de zekerheid dat een deelnemer die arbeidsongeschikt raakt altijd het inkomen krijgt geschonken dat is afgesproken. Ook als er in een periode onverwacht meer dan 4,5% zieken zijn.

Het is niet nodig om te blijven sparen als alle spaarpotjes goed gevuld zijn. Wij bewaken het saldo op jouw AOV rekening. Als er op deze rekening een bedrag staat van meer dan 12 x jouw inleg, wordt het teveel automatisch overgemaakt naar een rekening naar keuze storten (standaard de rekening waarop je schenkingen ontvangt).

Hoeveel van mijn inleg gaat naar schenkingen?

Het bedrag dat jij schenkt aan een arbeidsongeschikte deelnemer hangt af van een aantal zaken, als eerste het door jouw gekozen inkomen bij arbeidsongeschiktheid. En natuurlijk ook het inkomensniveau dat de arbeidsongeschikte deelnemer heeft gekozen, het arbeidsongeschiktheidspercentage in die periode, het aantal dagen die maand dat hen recht heeft op schenkingen en hoeveel deelnemers er zijn in onze schenkkring. Ons algoritme berekent iedere maand precies hoeveel iedereen moet schenken.

We gaan ervan uit dat je in op de lange termijn gemiddeld 50% van je inleg schenkt aan arbeidsongeschikte deelnemers (landelijk gemiddelde).

Het actuele gemiddelde over de afgelopen 6 maanden vind je terug op deze pagina op onze website.

Als je nog meer vragen hebt

Op onze website vind je veel informatie over het AOV Fonds Kunst en Cultuur. Maar we kunnen ons voorstellen dat je nog met vragen zit die je graag aan ons wilt stellen. Dat kan! Neem contact met ons op voor een persoonlijk advies.