Sparen, kosten en schenken

Als je deelnemer wordt van het AOV Fonds Kunst en Cultuur ga je iedere maand een bedrag sparen op jouw AOV rekening. Uit dit spaarpotje betaal je de schenkingen en maandelijkse kosten.

Alles weten over sparen

Maandelijkse inleg

Met AOV Fonds Kunst en Cultuur houd je de kosten laag. Je gaat geen AOV premie betalen maar schenken en sparen, hoe werkt dat?

Hoeveel je iedere maand stort op je AOV-rekening is afhankelijk van het het inkomen bij ziekte dat je hebt gekozen. Je kunt ieder bedrag tussen € 1000 en € 4000 als netto dekking kiezen met een maximum van 80% van het resultaat uit je onderneming. Wil je precies weten hoe hoog je dekking kan zijn? Kijk dan even op deze pagina.

Iemand met een 2x zo hoog inkomen legt 2x zoveel geld in. De totale maandelijkse inleg van alle leden samen is voldoende om de schenkingen aan 4,5% zieke deelnemers te kunnen betalen.

Het gemiddelde afgesproken inkomen bij ziekte van onze deelnemers is € 2.500. Met dit inkomensniveau leg je € 112,50 per maand in. De contributie (€ 15,00) stort je tegelijkertijd. In dit voorbeeld stort je dus ieder maand € 127,50 (=€ 112,50 + € 15,00 ).

De stortingen doe je altijd vanaf een privé rekening bij een Nederlandse bank. Omdat het uiteindelijk gaat om belasting vrije schenkingen, is het handig om een helder onderscheid te hebben tussen je zakelijke en privé zaken.

Jouw geld blijft van jou

Het geld dat jij spaart staat op jouw eigen SamSamrekening. Je SamSamrekening is een “virtuele” rekening op de Zakelijke Beheerrekening van Stichting AOV voor Vakmensen. Ons Servicebureau doet het beheer van die rekening.

Jij geeft de penningmeester van de Stichting toestemming om schenkingen te doen vanaf jouw rekening. Ook de contributie wordt maandelijks automatisch overgemaakt. Als jouw lidmaatschap deelname stopt wordt het gespaarde bedrag automatisch binnen 1 week naar je overgemaakt.

Maximum spaarsaldo / buffer

Doordat lang niet al het geld wordt besteed aan schenkingen bouw je een potje / buffer op. Die buffer kan gebruikt worden indien er (onverwacht) heel veel deelnemers arbeidsongeschikt zijn (meer dan die 4,5%). Zo bieden we zekerheid dat een lid dat ziek is altijd inkomen heeft.

Het is niet nodig om te blijven sparen als alle spaarpotjes goed gevuld zijn. Het maximum op je AOV-rekening is dan ook 12x je inleg. Een ‘overschot’ wordt maandelijks overgemaakt naar een rekening naar jouw keuze (standaard de rekening waarop je schenkingen zou ontvangen).

Alles weten over kosten

Inschrijfkosten

Als je lid wordt betaal je eenmalig € 150 (inclusief BTW). Je ontvangt hiervoor een factuur. Er is een lopende discussie met de belastingdienst of je hiervan de BTW mag verrekenen en of je dit als zakelijke kosten mag registreren. Voor de factuur kan je in iedergeval ook de naam van je bedrijf invoeren.

Contributie

Per maand betaal je € 15. Dit bedrag is de contributie voor de vereniging. Dit bedrag betaalt de vereniging weer voor de dienstverlening van SamSam Servicebureau. Zij doen voor ons de marketing, sturen de arbodienst aan, beantwoorden al je vragen, houden de website actueel, doen de (financiële) administratie en leveren de IT die nodig is.

Arbodienst

Als er iemand ziek is dan wordt dat aan de arbodienst doorgeven. Zij bespreken met de zieke wat er aan de hand is, beoordelen het arbeidsongeschiktheidspercentage en ondersteunen waar nodig. De kosten voor deze ondersteuning wordt betaald met de inleg.

Bruto of netto?

Het goede nieuws is dat de schenkingen die je ontvangt als je ziek bent, niet belast zijn. Alles is dus netto. Niet alleen de schenkingen zijn ‘privé’, dat zijn de overige kosten ook. De belastingdienst aangeeft dat de kosten niet zakelijk te verrekenen zijn omdat de schenkingen niet belast worden. Ieder voordeel heeft zijn nadeel…

Alles weten over schenken

Risico’s bij veel zieken

Over het algemeen is het ziekteverzuim onder ondernemers laag (2,5%). Iedere deelnemer spaart maandelijks een bedrag en bouwt daarmee een eigen buffer op. Theoretisch kunnen er financiële problemen ontstaan als er gedurende een langere periode meer dan 4,5% zieken zijn. Gelukkig zal deze situatie zich zeer waarschijnlijk nooit voordoen. We hebben al een flinke buffer (zie home page) en we groeien snel.

Maar, als het toch onverhoopt gebeurt, kiezen de leden samen een oplossing. Bijvoorbeeld allemaal eenmalig een extra bedrag storten. Door vooruitkijken en een goed ziektebeleid kunnen deze situaties voorkomen worden. Het Servicebureau signaleert en ondersteunt met advies.

Schenken naar draagkracht

Het bedrag dat jij schenkt aan een zieke deelnemer, hangt af van de het inkomensniveau dat die deelnemer heeft gekozen, hoeveel jij zelf spaart en hoeveel deelnemers er zijn. Het Servicebureau berekent precies hoeveel iedereen moet schenken. Het plaatje toont een voorbeeld. Meer deelnemers betekent natuurlijk dat iedereen minder gaat schenken.

Voorbeeld van schenken

In onderstaand voorbeeld zijn er 100 deelnemers en zijn er door de deelnemers 3 inkomensniveaus gekozen. Helaas is John met een gewenst inkomensniveau van €2000 ziek geworden in dit voorbeeld. Gelukkig heeft hij het goed voor elkaar!

lees meer over ziek zijn en ziekmelden

Als je nog meer vragen hebt

Op onze website vind je veel informatie over het AOV Fonds Kunst en Cultuur. Maar we kunnen ons voorstellen dat je nog met vragen zit die je graag aan ons wilt stellen. Dat kan! Neem contact met ons op voor een persoonlijk advies.

SDFS