Sparen, kosten en schenken

Als je deelnemer wordt van het AOV Fonds Kunst en Cultuur ga je iedere maand een bedrag sparen op jouw AOV rekening. Uit dit spaarpotje betaal je de schenkingen en maandelijkse kosten.

Alles weten over sparen

Spaarbedrag

Hoeveel je iedere maand stort op je spaarrekening is afhankelijk van het inkomensniveau dat je hebt gekozen. Iemand met een 2x zo hoog inkomensniveau spaart 2x zoveel. Het totale spaarbedrag van alle deelnemers samen moet voldoende zijn om de schenkingen aan 4,5% zieken te kunnen betalen.

Het gemiddelde inkomensniveau is € 2.500. Met dit inkomensniveau spaar je dus € 112,50 per maand. De contributie stort je tegelijk met je spaarbedrag. In dit voorbeeld stort je dus ieder maand € 127,50 plus eventuele bankkosten.

De stortingen op de spaarrekening (bunq bank) doe je vanaf een privé rekening.

Jouw geld blijft van jou

Het geld dat jij spaart staat op jouw eigen rekening. Jij geeft het bestuur van de Vereniging SamSamkring Zakelijk I waar wij mee samen werken toestemming om schenkingen te doen vanaf jouw rekening. Ook de contributie wordt maandelijks automatisch afgeschreven. Als jij jouw deelname opzegt, kan je vrij over het bedrag dat nog op jouw rekening staat beschikken.

Maximum spaarsaldo / buffer

Door maandelijks te sparen bouw je een potje / buffer op. Zo bieden we zekerheid dat een deelnemer die ziek is altijd inkomen heeft. Ook als er in een periode meer dan 4,5% zieken zijn. Het is niet nodig om te blijven sparen als alle spaarpotjes goed gevuld zijn. Het Servicebureau bewaakt het saldo op jouw rekening. Als er op jouw rekening na het doen van schenkingen een bedrag staat van meer dan 12 x jouw maandelijkse spaarbedrag, dan kan het overschot elke maand naar een rekening van jouw keuze worden overgemaakt.

Alles weten over de kosten

Inschrijfkosten

Als je deelnemer wordt betaal je eenmalig € 150 (inclusief BTW) of als werkende in de culturele en creatieve sector slechts € 125. Je ontvangt hiervoor een factuur. Deze kosten zijn fiscaal niet aftrekbaar, de BTW wel.

Contributie

Per maand betaal je € 15. Dit bedrag betaal je voor de administratie kosten en de dienstverlening van het Servicebureau. Hoe groter we worden, hoe lager de kosten.

Arbodienst

Als er iemand ziek is dan nemen wij contact op met de arbodienst. Zij bespreken met de zieke wat er aan de hand is, beoordelen het arbeidsongeschiktheidspercentage en ondersteunen waar nodig. De kosten voor deze ondersteuning wordt betaald uit het gezamenlijke spaargeld. Wij verwachten dat dit minder dan € 5 per maand is.

Bankkosten

Je hebt een bunq rekening nodig om mee te doen met het AOV Fonds Kunst en Cultuur. De kosten voor bunq rekeningen vind je hier.

Bruto of netto?

Het goede nieuws is dat de schenkingen die je ontvangt als je ziek bent, niet belast zijn. Alles is dus netto. De schenkingen zijn dan ook niet zakelijk te verrekenen.

Alles weten over schenken

Risico’s bij veel zieken

Over het algemeen is het ziekteverzuim onder ondernemers laag (1,5%). Iedere deelnemer spaart maandelijks een bedrag en bouwt daarmee een eigen buffer op. Theoretisch kunnen er financiële problemen ontstaan als er gedurende een langere periode meer dan 4,5% zieken zijn. Gelukkig zal deze situatie zich zeer waarschijnlijk nooit voordoen. We hebben al een flinke buffer (zie home page) en we groeien snel.

Maar, als het toch onverhoopt gebeurt, kiezen de leden samen een oplossing. Bijvoorbeeld allemaal eenmalig een extra bedrag storten. Door vooruitkijken en een goed ziektebeleid kunnen deze situaties voorkomen worden. Het Servicebureau signaleert en ondersteunt met advies.

Schenken naar draagkracht

Het bedrag dat jij schenkt aan een zieke deelnemer, hangt af van de het inkomensniveau dat die deelnemer heeft gekozen, hoeveel jij zelf spaart en hoeveel deelnemers er zijn. Het Servicebureau berekent precies hoeveel iedereen moet schenken. Het plaatje toont een voorbeeld. Meer deelnemers betekent natuurlijk dat iedereen minder gaat schenken.

Voorbeeld van schenken

In onderstaand voorbeeld zijn er 100 deelnemers en zijn er door de deelnemers 3 inkomensniveaus gekozen. Helaas is John met een gewenst inkomensniveau van €2000 ziek geworden in dit voorbeeld. Gelukkig heeft hij het goed voor elkaar!

lees meer over ziek zijn en ziekmelden