AOV Fonds Kunst en Cultuur

Enthousiaste ondernemers met een overtuiging. Dat zijn wij van het AOV Fonds Kunst en Cultuur. Wij staan voor transparantie en professionaliteit gecombineerd met plezier en passie. Ons doel: zorgen dat jij kunt ondernemen zonder zorgen over jouw inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid. En dit alles zonder winst oogmerk!

Over ons

De stichting AOV Fonds Kunst en Cultuur is een stichting zonder winstoogmerk de stichting vormt een schenkkring samen met de vereniging SamSam Kring Zakelijk I. De stichting en de vereniging worden ondersteund door het SamSam Servicebureau. Lees hieronder waar we voor staan.Waar we voor staan

Wij vinden dat iedere (culturele) ondernemer zou moeten zorgen dat hij als hij ziek is niet zonder inkomen zit. Veel ondernemers onderschatten de impact van ziekte op hun leven, hun gezin en hun onderneming. Wij zijn zelf ondernemers en hebben dit van dichtbij meegemaakt.

De hoge premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering schrikt veel kunstenaars en culturele ondernemers af. Of ze worden niet toegelaten vanwege “gezondheidsrisico’s”. Sluit je als ondernemer wel een AOV af, dan blijkt deze in de praktijk niet altijd uit te keren als dat wel nodig is. Wij snappen dus heel goed dat veel kunstenaars hier niet voor kiezen. Dat doen we zelf ook niet (meer).

Met het AOV Fonds Kunst en Cultuur, samen met SamSam willen wij bijdragen aan het mogelijk maken van een betaalbare en eerlijke inkomensvoorziening tijdens ziekte voor culturele ondernemers. Wij zorgen voor al het regelwerk en de administratie zodat jij als culturele ondernemer zorgeloos kunt blijven ondernemen.

Wij vinden het belangrijk dat onze klanten tevreden zijn over onze dienstverlening. Daarom meten en analyseren we die tevredenheid en werken we steeds aan het verbeteren van onze processen en dienstverlening.

Wij zijn een onderneming dus willen we groeien. Maar dat willen we niet alleen voor onszelf maar ook voor onze klanten. Want meer deelnemers leidt tot lagere kosten per deelnemer. Een deel van onze processen is volledig geautomatiseerd. Met meer deelnemers kunnen we dus schaalvoordeel realiseren dat we gaan vertalen naar lagere maandelijkse kosten.

Wij zijn enthousiast over dit concept van delen en voor elkaar zorgen. Coöperaties doen het al een paar honderd jaar. In de nieuwe deeleconomie zijn er steeds meer nieuwe crowdsurance initiatieven.

De dienstverlening van het Servicebureau

Het SamSam Servicebureau is de uitvoerende instantie voor AOV Fonds Kunst en Cultuur. Haar doel is de deelnemers aan het fonds zoveel mogelijk te ontzorgen. Alleen de inschrijving moet je zelf doen. Daarna regelen ze bijna alles voor je:

  • Ze werven samen met ons nieuwe deelnemers. Meer deelnemers betekent meer financiële stabiliteit en dus meer zekerheid. Maar ook lagere kosten. Daar heb je als deelnemer dus profijt van.
  • Ze begeleiden nieuwe deelnemers bij de aanmeldprocedure. Ze stemmen namens ons met nieuwe deelnemers af wat een voor hen passend inkomensniveau is en beantwoorden vragen en helpen waar nodig.
  • Ze verwerken alle ziekmeldingen en herstelmeldingen. Ze schakelen de arbodienst in en borgen ook de kwaliteit van de arbodienst. Je privacy is geborgd in het systeem van de arbodienst en de bedrijfsarts.
  • Als er deelnemers ziek zijn, berekenen zij iedere maand hoeveel iedereen moet schenken. En zij zorgen dat deze schenkingen aan de zieke(n) plaatsvinden.
  • Zij bewaken het saldo op alle rekeningen. Heeft iedereen zijn spaarbedrag gestort? Is jouw maximale buffer bereikt dan storten ze maandelijks het teveel terug. Dreigen er tekorten? Dan adviseren zij tijdig over mogelijke oplossingen.

Als je nog meer vragen hebt

Op onze website vind je veel informatie over het AOV Fonds Kunst en Cultuur. Maar we kunnen ons voorstellen dat je nog met vragen zit die je graag aan ons wilt stellen. Dat kan! Neem contact met ons op voor een persoonlijk advies.