Check je kosten!

Stel je gewenste dekking in en weet meteen wat de kosten zijn en wat het benodigde resultaat uit je onderneming is als je deelnemer wordt van het AOV Fonds Kunst en Cultuur!

N.B. bij deze kosten is geen rekening gehouden met de subsidie van de Zelfverzekerd-regeling.

Stel hier je gewenst (netto) inkomen in:

Maandelijkse storting

dit bedrag is inclusief alle kosten.

Maandelijkse kosten

in de afgelopen 6 maanden (gemiddeld).

Maandelijks gespaard

in de afgelopen 6 maanden (gemiddeld).

Benodigd inkomen

bruto uit onderneming per maand (ZZP’er).

Maandelijkse storting

En voor de volstrekte helderheid, met maandelijkse storting bedoelen we het bedrag dat je maandelijks op je rekening moet storten. Dit is dus het spaarbedrag (voor schenkingen en arbodienst) en de contributie (€15,-) bij elkaar opgeteld.

Maandelijkse kosten

De maandelijkse kosten zijn daadwerkelijk ook alle maandelijkse kosten bij elkaar opgeteld! Het gaat hier om de contributie + de arbodienstkosten + de schenkingen. Dit is het gemiddelde in de afgelopen 6 maanden en dat gemiddelde varieert uiteraard door de variabele arbodienstkosten en de schenkingen aan deelnemers.

Maandelijks gespaard

Het bedrag bij maandelijks gespaard is het bedrag dat er per maand gemiddeld over is gebleven van de inleg (en dus is gespaard). Je ziet dus dat deelnemers veel lagere kosten hebben dan de inleg. Het spaarbedrag vormt de buffer zodat er altijd voldoende geld is om schenkingen te doen. Als het aantal arbeidsongeschikte deelnemers in de buurt van het landelijk gemiddelde gaat komen (2,5%) dan verwachten wij dat je uiteindelijk bij een grote groep en een lange tijd van deelname de helft van je spaarbedrag over houdt.

Benodigd inkomen

Het benodigd inkomen is het (gemiddelde) bruto maandinkomen dat je minimaal nodig hebt om bij aanvang van je lidmaatschap het door jou ingestelde gewenste inkomen af te kunnen spreken.

Nog even checken

Voorwaarden om deelnemer te worden van het AOV Fonds Kunst en Cultuur zijn:

  • Je bent zelfstandig ondernemer;
  • Op het moment dat je deelname aanvangt, ben je in staat jouw beroep / werkzaamheden uit te voeren. Je bent dus niet beroepsarbeidsongeschikt;*
  • Je genereert inkomen uit je onderneming. Of als je starter bent: je weet dat je inkomen gaat genereren.

* Als je op het moment dat jouw deelname ingaat door ziekte niet in staat bent jouw eigen beroep / werkzaamheden uit te voeren en/of als je weet dat je binnenkort door een ziekte / behandeling of ingreep (tijdelijk) niet jouw beroep / werkzaamheden kunt uitvoeren, kun je nog niet deelnemer worden. Je meldt je dan aan als deelnemer als je weer volledig in staat bent om te werken.

We hebben natuurlijk nog wat meer afspraken.

Als je nog meer vragen hebt

Op onze website vind je veel informatie over het AOV Fonds Kunst en Cultuur. Maar we kunnen ons voorstellen dat je nog met vragen zit die je graag aan ons wilt stellen. Dat kan! Neem contact met ons op voor een persoonlijk advies.