Veelgestelde vragen

Wanneer krijg ik geld / ontvang ik de schenkingen?

Als je ziek bent en denkt dat het langer kan gaan duren, meld je je ziek. Nadat je eigen risicoperiode van 2 maanden is verstreken ontvang je, voor de laatste dag van iedere maand, schenkingen. Je krijgt schenkingen tot je weer helemaal beter bent of de maximale schenkduur van 24 maanden (per arbeidsongeschiktheidsgeval) is verstreken.

Hoeveel betaal ik per maand?

AOV Fonds Kunst en Cultuuris geen verzekering, je betaalt geen premie maar je schenkt en spaart. Je gebruikt jouw geld dus om andere ondernemers te helpen. Hoeveel je schenkt hangt af van het aantal zieken. Als je mee gaat doen betaal je eenmalige inschrijfkosten en er zijn maandelijkse administratie kosten.

Op deze pagina van onze website zie je de actuele kosten en wordt het verschil tussen wat je maandelijks stort en wat nu daadwerkelijk kosten zijn ook duidelijk gemaakt…

Kan ik tussentijds geld van mijn AOV rekening afhalen?

Nee, dat is niet mogelijk. Je geld staat veilig op de zakelijke beheerrekening van Stichting AOV voor Vakmensen en daar kan je zelf niet bij. Pas als je stopt met AOV Fonds Kunst en Cultuur krijg je jouw geld dat op die rekening staat gestort op je eigen rekening.

Je hoeft niet eindeloos te sparen. Als er op jouw AOV rekening een bedrag staat van meer dan 12 x jouw inleg (je inleg is 4,5% van je dekking), dan wordt het teveel iedere maand overgemaakt naar een rekening naar keuze (standaard de rekening die je hebt aangeven voor schenkingen).

Kan ik ook mijn dekking aanpassen op het moment dat ik al een schenking ontvang?

Je kunt je inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid iedere maand aanpassen. Echter, op het moment dat je arbeidsongeschikt bent gemeld kun je het alleen naar beneden aanpassen.

Wat zijn de voordelen?

Het belangrijkste voordeel van AOV Fonds Kunst en Cultuur is natuurlijk dat je als deelnemer altijd zeker bent van een inkomen bij ziekte (daarvoor is er bijvoorbeeld ook een buffer).

  • Iedere arbeidsgeschikte ondernemer kan meedoen (ook starters)
  • Wij hanteren geen leeftijdsgrens, oudere ondernemers mogen ook meedoen
  • We kennen geen uitsluitingen op medisch verleden
  • Je kunt je gewenste inkomen zelf kiezen tussen de € 1000 en € 4000 netto
  • Het is betaalbaar. En als je stopt is het geld dat je gespaard hebt gewoon van jou!
  • Meedoen kan per de eerste van iedere maand na 1 afspraak (online videogesprek), makkelijk en snel
  • De opzegtermijn is 1 maand
  • We werken samen met een onafhankelijke arbodienst
  • Jij helpt met jouw geld andere ondernemers
Is er een toelatingsprocedure?

Tijdens de afspraak voor de intake kan je alles in ca 20-30 minuten regelen. We informeren je over allerlei zaken en stemmen dan je gewenste inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid met je af zodat je zeker weet dat je aan het inkomenscriterium voldoet en niet voor verrassingen komt te staan als je arbeidsongeschikt raakt. De dekking die je kunt afspreken is maximaal 80% van je netto inkomen uit onderneming.

Meer informatie vind je hier.

Hoe meld ik mij weer beter?

Je meld je beter bij jouw contactpersoon van de arbodienst of door telefonisch contact op te nemen met het Servicebureau (0302272620) of een mailtje te sturen.

Moet ik belasting betalen over het geld dat ik ontvang als ik arbeidsongeschikt ben?

Nee, dat hoeft niet, de schenkingen zijn netto bedragen. In Nederland mag je jaarlijks duizenden euros van één persoon aan schenkingen ontvangen, zonder dat je belasting hoeft te betalen (de jaarlijkse vrijstelling). We zorgen ervoor dat deze vrijstelling nooit overschreden wordt.

Wat gebeurt er als ik mij ziek heb gemeld?

Als je je ziek gemeld hebt, geeft het Servicebureau je melding door aan de arbodienst. De casemanager van Bureau Streefkerk belt je binnen 3 weken na je ziekmelding. Samen met de casemanager maak je een inschatting van de ernst en de duur van je arbeidsongeschiktheid. De casemanager houdt contact om te kijken hoe het met je gaat en beantwoordt je vragen.

Indien nodig beoordeelt een BIG-geregistreerde verzekeringsarts wat de functionele mogelijkheden zijn (wat je nog kan :-)) en zover noodzakelijk een arbeidsdeskundige de mate van arbeidsongeschiktheid. Uitgangspunt van deze professionals is steeds dat jij zo snel mogelijk weer aan het werk wilt.

Als je langer dan 2 maanden ziek bent, ontvang je op de laatste dag van de maand de schenkingen.

Wat doet de arbodienst?

Als je je ziek gemeld hebt, geeft het Servicebureau je melding door aan de arbodienst. De casemanager van Bureau Streefkerk belt je binnen 3 weken na je ziekmelding. Samen met de casemanager maak je een inschatting van de ernst en de duur van je arbeidsongeschiktheid. De casemanager houdt contact om te kijken hoe het met je gaat en beantwoordt je vragen.

Indien nodig beoordeelt een BIG-geregistreerde verzekeringsarts wat de functionele mogelijkheden zijn (wat je nog kan :-)) en zover noodzakelijk een arbeidsdeskundige de mate van arbeidsongeschiktheid. Uitgangspunt van deze professionals is steeds dat jij zo snel mogelijk weer aan het werk wilt.

Waarom krijg ik ‘maar’ 24 maanden schenkingen?

De ervaring leert dat personen, als ze langer dan 24 maanden arbeidsongeschikt zijn, meestal permanent arbeidsongeschikt zijn voor hun beroep. De constructie met de schenkkring van AOV Fonds Kunst en Cultuur leent zich er niet voor om personen veel langer schenkingen te geven, dit zou kunnen als er duizenden leden zijn. Dat is nu nog niet het geval.

De meeste mensen die arbeidsongeschikt raken zijn binnen twee jaar weer beter dus voor de meeste mensen is 2 jaar afdoende. Een verzekeraar heeft zelf aangegeven dat dit in 99,7% van de gevallen zo is.

Krijg ik netto geld of moet ik belasting betalen?

Het geld dat je je ontvangt zijn schenkingen en netto bedragen. Je hoeft er geen belasting over te betalen. Omdat je van heel veel verschillende mensen een schenking ontvangt, blijft het totale bedrag dat iemand aan jou schenkt altijd lager dan datgene wat je in Nederland belastingvrij aan iemand mag schenken.

Als je arbeidsongeschikt raakt ontvang je ook schenkingen vanaf de zakelijke beheerrekening van Stichting AOV voor Vakmensen. Je kan hier niet direct zien van wie het bedrag afkomstig is, dat houdt het SamSam Servicebureau allemaal bij.

Kan ik de (maandelijkse) kosten aftrekken van de belastingen?

Helaas zijn de kosten niet aftrekbaar van je inkomstenbelasting en mag je ze ook niet zakelijk verrekenen. De Belastingdienst is hier helder in: omdat het om netto schenkingen gaat en er verder geen belastingen worden betaald mag je ze ook niet aftrekken. Kijk eventueel ook even naar deze post op de site van de KvK hier over (onderaan, schenkkringen fiscaal).

Je krijgt van AOV Fonds Kunst en Cultuur dan ook geen factuur voor de maandelijkse kosten. De inschrijfkosten die het SamSam Servicebureau in rekening brengt zijn ook niet aftrekbaar.

Moet ik mijn deelname aan AOV Fonds Kunst en Cultuur verlengen?

Nee hoor, je doet gewoon mee met AOV Fonds Kunst en Cultuur en ontvangt dan schenkingen bij arbeidsongeschiktheid totdat jij ermee wilt stoppen of tot je stopt met ondernemen.

Wanneer mag ik niet meedoen?

Als je arbeidsongeschikt bent of weet dat je arbeidsongeschikt gaat raken (bijvoorbeeld omdat je binnenkort geopereerd gaat worden) mag je niet meedoen.

Iedere ondernemer die voldoet aan die voorwaarden kan meedoen. Ook startende ondernemers en oudere ondernemers zijn welkom. Er is geen medische keuring nodig, want AOV Fonds Kunst en Cultuur kent geen uitsluitingen. Er is dus één voorwaarde: op het moment dat je lid wordt, ben je niet arbeidsongeschikt (of weet je dat je binnenkort een tijdje niet kunt werken bijvoorbeeld vanwege een operatie).

Voor wie is AOV Fonds Kunst en Cultuur?

AOV Fonds Kunst en Cultuur is er voor iedere ondernemer. Ook startende ondernemers en oudere ondernemers zijn welkom. Er is geen medische keuring nodig, want AOV Fonds Kunst en Cultuur kent geen uitsluitingen. Er is één voorwaarde: op het moment dat je lid wordt, ben je niet arbeidsongeschikt (of weet je dat je binnenkort een tijdje niet kunt werken bijvoorbeeld vanwege een operatie).

Hoe kan ik meedoen?

In 4 stappen kun je meedoen met AOV Fonds Kunst en Cultuur. Kijk op deze pagina voor onze instroomprocedure. Door het van te voren allemaal goed te regelen kom je niet voor verrassingen te staan mocht je arbeidsongeschikt raken!

Als je meteen mee wilt doen dan kun je op die pagina makkelijk een afspraak maken om je gewenste inkomen bij arbeidsongeschiktheid af te stemmen. De andere stappen volgen vanzelf.

Word ik altijd geaccepteerd?

Iedere ondernemer kan meedoen met AOV Fonds Kunst en Cultuur. Ook startende ondernemers en oudere ondernemers zijn welkom. Er is geen medische keuring nodig, want AOV Fonds Kunst en Cultuur kent geen uitsluitingen. Er is één voorwaarde: op het moment dat je in onze portal de gezondheidsverklaring ondertekent (tijdens intake) ben je niet arbeidsongeschikt (of weet je dat je binnenkort een tijdje niet kunt werken bijvoorbeeld vanwege een operatie of een vervelende ziekte).

Met hoeveel transacties ontvang ik schenkingen?

Momenteel ligt het gemiddelde aantal transacties dat je hebt als je schenkingen ontvangt op ongeveer 25.

Een deel van de leden die meedoet met AOV Fonds Kunst en Cultuur gebruikt een bunq rekening als AOV rekening en een steeds groter wordend deel maakt gebruik van de zakelijke beheerrekening van Stichting AOV voor Vakmensen. Er is 1 transactie per bunq rekening en 1 transactie vanaf de zakelijke beheerrekening (namens meerdere deelnemers). Omdat er steeds meer mensen van die zakelijke beheerrekening gebruik gaan maken en nieuwe deelnemers niet meer van de bunq rekening gebruik kunnen maken neemt het gemiddelde aantal transacties per arbeidsongeschikte deelnemer die schenkingen ontvangt steeds verder af.

Wie is de Stichting AOV voor Vakmensen?

De Stichting AOV voor vakmensen is een stichting die opgericht is het bestuur van de vereniging voor Klusbedrijven (VLOK). De stichting is opgericht met als doel om een goede AOV voorziening te organiseren voor verschillende doelgroepen. Daarnaast zijn zij ook de rekeninghouder van de Zakelijk Beheerrekening van de Rabobank die wordt gebruikt voor de gelden van alle deelnemers. Hun website is www.aov-vakmensen.nl. In het bestuur zijn FNV Zelfstandigen en PZO ook vertegenwoordigd.

Als je nog meer vragen hebt

Op onze website vind je veel informatie over het AOV Fonds Kunst en Cultuur. Maar we kunnen ons voorstellen dat je nog met vragen zit die je graag aan ons wilt stellen. Dat kan! Neem contact met ons op voor een persoonlijk advies.