Veelgestelde vragen

Moet ik maandelijks storten of mag ik dit ook per kwartaal of halfjaar doen?
Iedere deelnemer moet ervoor zorgen dat zijn minimale saldo in orde is. De meeste deelnemers stellen een automatische overschrijving in zodat het geld maandelijks overgemaakt wordt vanaf hun eigen privé rekening naar hun AOV Fonds en Cultuur rekening. Omdat we controleren op een minimaal saldo ben je vrij om op andere momenten andere bedragen te storten. Dat is aan jou, zolang je saldo maar voldoende is.
Wanneer krijg ik geld?

Als je ziek bent en denkt dat het langer kan gaan duren, meld je je ziek. Nadat je eigen risicoperiode van 2 maanden is verstreken ontvang je, op de laatste dag van iedere maand, schenkingen. Je krijgt schenkingen tot je weer helemaal beter bent of de maximale schenkduur van 24 maanden (per arbeidsongeschiktheidsgeval) is verstreken.

Kan ik tussendoor mijn schenkingsniveau aanpassen?

Ja, dat kan maandelijks. Het bedrag omlaag aanpassen kan eenvoudig met een mailtje… Als je meer wilt gaan ontvangen dan moet je weer even een afspraak inplannen om je inkomen uit onderneming toe te lichten.

Als je je schenkingsniveau aanpast, verandert je spaarbedrag uiteraard ook.

Kan ik ook mijn uitkeringsniveau aanpassen op het moment dat ik al een schenking ontvang?

Je kunt je inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid altijd aanpassen. Echter, op het moment dat je arbeidsongeschikt bent kun je het alleen naar beneden aanpassen…

Wat zijn de voordelen?

Het belangrijkste voordeel van AOV Fonds Kunst en Cultuur is natuurlijk dat je als deelnemer altijd zeker bent van een inkomen bij ziekte (daarvoor is er een buffer).

  • We kennen geen uitsluitingen op medisch verleden
  • Het is betaalbaar. En als je stopt is het geld dat je gespaard hebt gewoon van jou!
  • Iedere (startende) ondernemer kan lid worden
  • Wij hanteren geen leeftijdsgrens, oudere ondernemers mogen ook meedoen
  • Opzegtermijn is 1 maand
  • Samenwerking met onafhankelijke arbodienst
  • Je kunt je gewenste inkomen zelf kiezen tussen de € 1000 en € 4000 netto
  • Jij helpt met jouw geld andere ondernemers.
Hoeveel van mijn spaargeld gaat naar schenkingen?

Het bedrag dat jij schenkt aan een zieke deelnemer, hangt af een aantal zaken, zoals het inkomensniveau dat dat lid heeft gekozen, hoeveel jij zelf spaart en hoeveel deelnemers AOV Fonds Kunst en Cultuur telt. Het Servicebureau berekent precies hoeveel iedereen moet schenken.

We gaan ervan uit dat je in het slechtste geval op de lange termijn gemiddeld 30% van je spaargeld gaat schenken aan zieke deelnemers (landelijk gemiddelde). Uiteindelijk is dat natuurlijk veel minder dan de premie die je bij een verzekeringsmaatschappij moet betalen.

Het actuele 12 maands gemiddelde vind je terug in de cijfers op de home page bij de ‘slider’.

Wat als er heel veel mensen tegelijkertijd arbeidsongeschikt zijn?

Over het algemeen is het ziekteverzuim onder ondernemers erg laag (1,5%). Voor de zekerheid sparen wij voor 4,5% zieken (vandaar je inleg) en we hebben natuurlijk een (flinke) buffer. Theoretisch kunnen er problemen met schenkingen ontstaan als er lange tijd meer dan 4,5% zieken zijn. Gelukkig is de kans dat deze situatie zich voordoet zeer klein.

Daarnaast kunnen we door vooruit te kijken deze situatie voorkomen dat er te weinig geld is om te schenken. Als het dreigt te gebeuren dan weten we dat ruim van te voren en nemen we maatregelen. Bijvoorbeeld door de inleg (tijdelijk) te verhogen of door allemaal eenmalig een extra bedrag storten.

Kortom, zelfs als er heel veel mensen tegelijkertijd arbeidsongeschikt zijn is er door de veilige inleg en de reserves waarschijnlijk niets aan de hand.

Moet ik zelf maandelijks een bedrag overmaken naar een zieke deelnemer?

Nee, dat hoeft niet. Bij AOV Fonds Kunst en Cultuur word je volledig ontzorgd. De penningmeester is gemachtigd op je rekening en maakt het bedrag over. Je krijgt iedere maand via de email informatie over het bedrag dat je geschonken hebt. Je ziet de transacties natuurlijk ook op je rekening.

Wat gebeurt er als er een andere deelnemer ziek is?

De deelnemer meldt zich ziek bij het SamSam Servicebureau. De ziekmelding wordt doorgegeven aan de arbodienst. Binnen 3 weken neemt de arbodienst contact op met de zieke.

De arbodienst bepaalt in overleg met de zieke deelnemer het arbeidsongeschiktheidspercentage en na 2 maanden ontvangt de zieke automatisch schenkingen. Iedereen schenkt dan een klein bedrag dat optelt tot het bedrag waar de zieke recht op heeft. De berekening en het overmaken van het geld gaan automatisch.

Wat als ik het niet eens ben met de uitkomst van de bedrijfsarts/arbeidsdeskundige?

Als je het niet eens kunt worden met de arbodienst over je mate van arbeidsongeschiktheid, heb je het recht om een second opinion te vragen bij een andere arbodienst van jouw keuze. Word je in het gelijk gesteld dan krijg je de kosten van de second opinion vergoed. Als je geen gelijk krijgt, betaal je de kosten van de second opinion zelf.